Capacitació del Professionals

Unitat Identificació Clubs de Natació (4)

Element decoratiu 1

Gràcies a la Capacitació del Professionals s’estableix una politica conjunta de Formació Continuada i Adaptada a les necessitats actuals i específiques respecte a la demanda de serveis i activitats dels Clubs de Natació:

PLA FORMATIU 2015 pels Clubs de Natació

PLA FORMATIU 2014 pels Clubs de Natació 

PLA FORMATIU 2012 SUBVENCIO CCPP

Objectiu:

  • Professionalitzar els recursos humans de totes les àrees de Gestió:

Liderant totes les Accions Formatives de la FORMACIÓ CONTINUA segons les necessitats i prioritats dels Clubs de Natació de Catalunya, segons les diferents línies d’actuació(GOBERN – PATRONALS – SINDICATS) :

  • Subvenció del CONSORCI PER LA FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA mitjançant el CCPP (Contracte Programa) 2011- 2012.
  • Disseny, gestió i impartició d’Accions Formatives subvencionades mitjançant el crèdit de la FUNDACIÓ TRIPARTITA (0,7 %): 2012 – 2015.