Negociació del Conveni Col·lectiu

Unitat Identificació Clubs de Natació (4)

Element decoratiu 1

VI Conveni Col·lectiu dels Clubs de Natació de Catalunya 2012-2014

DOGC 13 agost de 2013 -Publicació del VI Conveni Col·lectiu de Clubs de Natació de Catalunya 2012-2014-

Actualment continua en vigor l’aplicació d’aquest VI Conveni Col·lectiu donat que s’han efectuat dues pròrrogues del mateix: