Comissions de Treball

Unitat Identificació Clubs de Natació (4)

Element decoratiu 1

Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu:

 • Julián Garcia, President del C.N. Atlètic-Barceloneta
 • David Pou, Gerent del C.E. Mediterrani
 • Cristina Corral, Directora General del C.N. Granollers
 • Elisabeth Alcalde, Gerent del C.N. Molins de Rei
 • Joan Antoni Valera, Director del C.N. Premià
 • Elisenda Pascual, Gerent del C.N. Sant Andreu
 • Isaac Fulquet, Director General del C.N. Sant Feliu
 • Josep Ruiz, Gerent de la F.C.N.
 • Belén Romero, Gestora de l’AECNC
 • Javier Ibars, Assessor Laboral de l’AECNC
 • Yessika Aguilar, Secretària de la Comissió

També col·laboren com Assessors puntuals:

 • Héctor Cruz, Director de Projectes del C.N. Atlètic-Barceloneta
 • Mercè Farnès, Resp. RRHH del C.N. Atlètic-Barceloneta

Comissio Paritària del Conveni Col·lectiu:

 • (pendent d’afegir un membre)
 • Josep Ruiz, Gerent de la F.C.N.
 • Belén Romero, Gestora de l’AECNC

Comissió de Formació:

 • Isaac Fulquet, Director General del C.N. Sant Feliu
 • Elisenda Pascual, Gerent del C.N. Sant Andreu
 • Belén Romero, Gestora de l’AECNC

Comissió Econòmica:

 • Josep Ruiz, Gerent de la FCN.
 • David Pou, Gerent del C.E. Mediterrani
 • Hector Cruz, Director de Projectes del C.N. Atlètic-Barceloneta