Estatuts

Unitat Identificació Clubs de Natació (4)

Element decoratiu 1

Estatuts de l’Associació Empresarial de Clubs de Natació de CATALUNYA

Actualment els Estatuts estan en procès d’adaptació i modificació per presentar a la propera Assemblea General)

Estatuts de l’AECNC, a 30 d’octubre de 2008