Historia

Unitat Identificació Clubs de Natació (4)

Element decoratiu 1

L’AECNC es va fondar al 1997 amb l’objectiu principal de portar a terme la Negociació del Conveni Col·lectiu dels Clubs de Natació de CATALUNYA garantint així un marc laboral comú per a tot el Col·lectiu. No és fins al desembre de 2006 que es dóna un pas més, gràcies a la Presidencia de Jesús Cortés que aporta a l’Associació una missió empresarial.

Missió:

Potenciar la gestió empresarial dels Clubs de Natació de CATALUNYA, donant suport en la gestió i administració de les seves insta·lacions esportives amb l’objectiu d’aconseguir l’eficàcia que garanteixi la viabilitat i permanença d’aquests agents dins la societat actual, per poder continuar aportant els valors que ofereixen dins la població; la educació i practica esportiva, l’activitat física, l’oci i la salut.

Objectius:

 • Posicionar la marca Clubs de Natació com a segell de qualitat, per enfortit i fomentar els valors i beneficis que aporten aquests agents a la societat.
 • Vetllar pels interessos dels Clubs de Natació i pel seu desenvolupament econòmic ajudant-los a optimitzar els recursos.
 • Capacitar la gestió dels RRHH dels Clubs de Natació amb una clara voluntad de servei vers els associats, sitúant-los al centre de totes les accions.
 • Representar com agent davant les institucions i organismes públics pertinents per defensar els interessos comuns que afectin als Clubs de Natació.

Funcions i Serveis:

 • Negociació del Conveni Col·lectiu dels Clubs de Natació de CATALUNYA.
 • Assessorament Laboral respecte l’aplicació del Conveni Col·lectiu.
 • Assessorament Laboral en conflictes laborals interns.
 • Assessorament Jurídic.
 • Capacitació Professional dels RRHH.
 • Formació Professional continua del RRHH.
 • Avantatges i Descomptes amb proveïdors comuns.