cropped-aecnc-logoweb.jpgElement decoratiu 1

El passat 16 de desembre de 2015 va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària, a la seu de la FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ (Diputació, 237 baixos 08007 Barcelona) a les 17.00 i 17.30 h en primera i segona convocatòria a la qual varen assistir representants de 18 Clubs de Natació.

Ordre del dia:

  1. Obertura de l’Assemblea per part del President, el Sr. Jesús Cortés.
  2. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea General Ordinària.
  3. Liquidació pressupostària 2014 i, aprovació, si s’escau, de la mateixa.
  4. Seguiment Full de Ruta 2015:
  • Relació d’actuacions portades a terme al 2015.
  • Proposta d’actuacions que es portaran a terme al 2016.
  1. Seguiment pressupost 2015, i aprovació, si s’escau, de la mateixa.
  2. Proposta pressupost 2016, i aprovació, si s’escau, de la mateixa.
  3. Torn obert de paraules[2].

[1] Són representants tots els afiliats de ple dret que hagin satisfet les quotes establertes reglamentàriament. Cada membre tindrà dret a un sol vot. Els acords que s’adoptin, de conformitat amb els estatuts, són obligatoris per a tots els seus afiliats.

[2] La Junta Directiva recollirà totes les propostes que formulin els afiliats mitjançant petició escrita tres dies abans de la data de l’assemblea.