Candidatures presentades

Tal i com es preveu a la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària, s’inclou la possibilitat de presentar candidatures a la futura Junta Directiva, que haurà d’ésser escollida per l’Assemblea General el mateix dia 10 de juny de 2021. El termini màxim de presentació de candidatures ha vençut el divendres 4 de juny de 2021 i per tant, a continuació es detallen les candidatures presentades.