Serveis als associats

Quotes 2021

Les quotes socials, aprovades en assemblea, tenen com a finalitat el sosteniment de l’associació i el projecte que desenvolupa i es giren de forma anual.

De 0 a 0,5M €

16538any

De 0,5M € a 1M €

22656any

De 1M € a 2M €

75411any

De 2M € a 3M €

100713any

Més de 3M €

150822any

Fes-te soci!

Alta de soci