La Firma GRANT THORNTON és l’empresa vinculada a l’associació per la prestació de serveis com assessoria jurídica. A tal efecte, ens proporciona, tant l’assessorament continuat de caràcter jurídic general en l’àmbit de funcionament de l’associació, com dóna suport a tots els clubs associats en l’àmbit de consultes generals de caràcter jurídic.

En aquest sentit, tots els clubs associats poden formular consultes de caràcter general a l’Assessoria, que respondrà a les qüestions que es plantegin dins d’un marc de primera opinió i de resolució de dubtes que no impliquin un estudi en profunditat d’assumpte concret.

Addicionalment, GRANT THORNTON també podrà prestar els serveis que els associats vulguin contractar a títol particular, els quals seran objecte de pressupost a part, on s’aplicarà un 20% de descompte sobre la tarifa.

Grant Thornton
Av. Diagonal, 615 Pl. 10
08028 Barcelona
T +34 93 206 39 00
barcelona@es.gt.com