Unitat Identificació Clubs de Natació (4)

Element decoratiu 1

VII Conveni Col·lectiu dels Clubs de Natació de Catalunya 2017-2019

En procès de negociació des de la seva denúncia 14/11/2016 per part dels Sindicats. Aquesta negociació es porta a terme entre:

  • La Part Empresarial (representada per la Comissió Negociadora de l’AECNC)
  • La Part Social (representada pels Sindicats de CCOO, UGT i CGT)

VI Conveni Col·lectiu dels Clubs de Natació de Catalunya 2012-2014

DOGC 13 agost de 2013 -Publicació del VI Conveni Col·lectiu de Clubs de Natació de Catalunya 2012-2014-

Actualment continua en vigor l’aplicació d’aquest VI Conveni Col·lectiu donat que s’han efectuat dues pròrrogues del mateix: