Fer-se soci

Unitat Identificació Clubs de Natació (4)

Element decoratiu 1

Podran ser membres de l‘Associació els Clubs de Natació federats dins l’àmbit Territorial d’aquesta i que reuneixin les condicions a que es refereix l’article 2, amb l’única condició de complir aquests Estatuts.