Quotes

Unitat Identificació Clubs de Natació (4)

Element decoratiu 1

Les Quotes de l’AECNC es calculen segons els pressupostos i es giren al mes de gener:

  • 201,95 EUR/anuals fins a 1 milió de Pressupost.
  • 673,16 EUR/anuals entre 1 i 2 milions de Pressupost.
  • 899,45 EUR/anuals entre 2 i 3 milions de Pressupost.
  • 1.346,31 EUR/anuals més de 3 milions de Pressupost.