Fer-se Promotor

Unitat Identificació Clubs de Natació (4)

Element decoratiu 1

El Promotor tindrà una oportunitat excel·lent d’accedir a quasi 40 Clubs de Natació de Catalunya d’una manera àgil, pràctica i eficaç que permetrà una promoció i comunicació directa amb un sector específic que s’està posicionant dins el mercat de l’activitat esportiva, d’oci i salut arribant a una gran massa social.