Estatuts de l’Associació Empresarial de Clubs de Natació de CATALUNYA

Estatuts de l’AECNC, a 30 d’octubre de 2008